Sponsor Worden

Wilt u ook sponsor worden? Wij vragen van onze sponsors € 5,– per werknemer per maand, met een minimum van € 50,– en een maximum van € 1.000,– per maand. Dit in een jaarlijkse betaling en middels een factuur vanuit de stichting. Het sponsorpakket bestaat dan uit:
  • De Sponsor mag vrij gebruikmaken van het VvdB logo met het doel de maatschappij te laten zien dat de Sponsor oog heeft voor maatschappelijke doeleinden gelijk aan die van de VvdB
  • Het logo van de Sponsor krijgt een plaats op de homepage www.vriendenvandebinnenvaart.nl en op de mogelijke sponsorborden wanneer deze tijdens een project geplaatst worden
  • De Sponsor wordt op de hoogte gehouden van de activiteiten van de VvdB d.m.v. de digitale sponsornieuwsbrief
  • De VvdB organiseert eenmaal per jaar een benefietavond waar de sponsor een uitnodiging voor ontvangt voor 2 personen
  • Een overzicht van gesteunde en toegezegde objecten, inclusief een financieel overzicht, wordt per kwartaal opgesteld en zal op verzoek worden verstrekt

Sponsoren

Contact

Veerplein 45,
3331 LD Zwijndrecht

Postbus 234,
3330 AE Zwijndrecht

078 – 20 32 001
info@vriendenvandebinnenvaart.com
www.vriendenvandebinnenvaart.com
IBAN: NL46RABO 0377 8702 93
BTWnr: NL86 318 1910 B01
ANBI: 863 181 910

Vrienden van de Binnenvaart © 2021 | Webdesign by Martime Filming Group