Vrienden van de Binnenvaart

Vrienden van de Binnenvaart is een stichting bedoeld ter ondersteuning, bevordering en herkenbaarheid van de binnenvaart. De doelstelling van de stichting is dan ook:

Het faciliteren en financieren van projecten/programma’s met betrekking tot het geven van voorlichting en educatie over de maritieme sector, alsmede het enthousiasmeren van mensen voor en om te werken in de maritieme sector

Vanuit de gezamenlijke kracht krijgen we veel meer voor elkaar. Gezamenlijk iets ondersteunen geeft meer inbreng en opvolging. Hierdoor krijgen we meer voor elkaar, met elkaar.

Contact

Veerplein 45,
3331 LD Zwijndrecht

Postbus 234,
3330 AE Zwijndrecht

078 – 20 32 001
info@vriendenvandebinnenvaart.com
www.vriendenvandebinnenvaart.com
IBAN: NL46RABO 0377 8702 93
BTWnr: NL86 318 1910 B01
ANBI: 863 181 910

Vrienden van de Binnenvaart © 2021 | Webdesign by Martime Filming Group